Žurnalai

Kaip paruošti darbų žiniaraščio importo failą?

Norint atlikti darbų importavimą, reikia paruošti failo struktūrą. Galima naudoti excel’į. Esminis darbas, tai darbų pavadinimų, kodų, matavimo vienetų ir kiekių nukopijavimas iš sąmatos. Failo struktūrą sudaro: Skyriaus pavadinimas (naudojamas tik pirmas stulpelis); Darbo eilutės: Eilės numeris (jei norite, kad importuojami darbai būtų rikiuojami pagal priskirtą sveikąjį skaičių) Darbo kodas (palikti tuščią, jei nenaudojamas) Pavadinimas […]

Statybos darbų žurnalo užbaigimas (uždarymas)

Visiems Dalyviams baigus pildyti statybos darbų žurnalą, atliekamas žurnalo užbaigimas ir uždarymas. Žurnalo uždarymą gali atlikti tik Statytojas arba jo įgaliotas asmuo. 1. Žurnalo vidinėje aplinkoje kairiojoje meniu juostoje pasirinkite skiltį „Nustatymai“. 2. Atsidariusio lango apačioje skiltyje „Užbaigti žurnalo pildymą“ nuspauskite mygtuką „Užbaigti žurnalą“. 3. Patvirtinkite žurnalo užbaigimą. Užbaigus žurnalą jis tampa tik skaitomas ir […]

Kaip koreguoti statybos dalyvio teises?

Norint pakeisti jau priskirto Dalyvio rolę ar panaikinti prieigą gali tik žurnalo savininkas (Statytojas). 1. Žurnalo vidinėje aplinkoje, pasirinkite skiltį “Dalyviai” kairiojoje meniu juostoje. 2. Norimo koreguoti Dalyvio kortelėje pasirinkite “Redaguoti”. 3. Atsidariusiame lange galite pakeisti Dalyviui priskirtą role ar pakeisti Paskyros būseną į “įjungtą” ar “išjungtą”. 4. Atnaujinus duomenis Dalyvio duomenys ir priskirtos rolės […]

Statinio elementų sukūrimas

Gen. Rangovai ir Rangovai pildant statybos darbų žurnalą, įrašus privalo priskirti sukurtiems statinio elementams. Statinio elementus gali sukurti Statytojas arba jo įgaliotas asmuo. Sukurti Statinio elementus galima: 1. Vidinėje Žurnalo aplinkoje, vertikalioje meniu juostoje pasirinkite skiltį „Statinių elementai“. 2. Nuspauskite mygtuką „Sukurti statinių elementą“. 3. Atsidariusioje lentelėje pasirinkite „Tėvinį elementą“. Jei tokio nėra, skiltį palikite […]

Bendrosios žurnalo informacijos koregavimas

Norint redaguoti įvestą žurnalo informaciją, Žurnalo vidinėje aplinkoje kairiojoje meniu juostoje pasirinkite „Nustatymai. Atsidariusiame lange galėsite koreguoti bendrąją žurnalo informaciją: pavadinimas, aprašymas, lokacijos duomenis (adresas, pašto kodas, šalis, miestas).

Kaip deleguoti fizinį asmenį žurnalo pildymui prie dalyvio?

Žurnalo savininkui nurodžius visus statybos dalyvius, priskirti juridiniai dalyviai gali deleguoti fizinius asmenis, kurie pildys statybos darbų žurnalą ir pasirašys įrašus. Dalyvių delegavimas vyksta: 1. “Paskyros” lange pasirinkite Jūsų sukurtą (ar Jums priskirtą) juridinį asmenį. 2. Atsidariusiame “Žurnalai” lange pasirinkite konkretų žurnalą, kuriam norite deleguoti fizinį asmenį. 3. Vidinėje žurnalo pildymo aplinkoje, kairiojoje meniu juostoje […]

Kaip priskirti dalyvį žurnalo pildymui?

Dalyvį priskirti gali tik žurnalo savininkas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam suteiktos teisės. 1. Tik sukūrus žurnalą ir įėjus į žurnalo vidinę aplinką, pasirinkite skiltį „Dalyviai“. 2. Atsidariusiame lange galite išsiųsti pakvietimą fiziniam ir/ar juridiniam asmeniui. 3. Pasirinkę „Pakviesti juridinį asmenį“ – įveskite norimos pakviesti įmonės kodą ir nurodykite šiam dalyviui suteikiamą rolę. (pakviesti galima […]

Kaip sukurti žurnalą?

Statybos darbų žurnalą sukurti gali tik Statytojas (užsakovas) arba įgaliotas asmuo tai atlikti. 1. Skiltyje “Paskyros” pasirinkite asmenį, kurio vardu kursite žurnalą (tai gali būti fizinis ar juridinis asmuo). 2. Pasirinkę paskyrą, būsite nukreipiami į skiltį “Žurnalai”. Šioje skiltyje pasirinkite “Sukurti žurnalą”. 3. Suveskite su statybos objektu susijusią infromaciją, kuri nurodyta statybos leidime. 3.1. Pavadinimas […]

Nežinote nuo ko pradėti? Išbandykite mūsų demo versiją nemokamai!
Susisiekime